Rok 2011

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 7 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XV/77/2011 w sprawie niewygaszenia mandatu radnego,

Uchwała Nr XV/78/2011 w sprawie niewygaszenia mandatu radnego,

Uchwała Nr XV/79/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

Uchwała Nr XV/80/2011 w sprawie niewygaszenia mandatu radnej,

Uchwała Nr XV/81/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Aktywna gmina Krzywiń” i ustalenia jego regulaminu w roku 2012,

Uchwała Nr XV/82/2011 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzywiń oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

Uchwała Nr XV/83/2011 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,

Uchwała Nr XV/84/2011 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zgody na wypłacenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbiniu w związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną,

Uchwała Nr XV/85/2011 w sprawie wezwania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do przedłożenia informacji.

 

Lista wiadomości