Rok 2011

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok.

Lista wiadomości