Rok 2011

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 października 2011 roku

Uchwała Nr XII/67/2011 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzywiń oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Krzywiń a Gminą Osieczna obejmującego świadczenie usług opiekuńczych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu,

Uchwała Nr XII/70/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok.

Lista wiadomości