Rok 2011

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023,

Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/90 Rady Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” z siedzibą w Poznaniu,

Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/131/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie”.

Lista wiadomości