Rok 2010

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr IV/14/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

Uchwała Nr IV/17/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.11.2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr IV/18/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr IV/19/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.

Lista wiadomości