Rok 2010

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 14 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,

Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń.

Lista wiadomości