Rok 2010

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 8 września 2010 roku

Uchwała Nr XLI/319/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”,

Uchwała Nr XLI/320/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny,

Uchwała Nr XLI/321/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Lista wiadomości