Rok 2010

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 2 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XL/316/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Krzywiniu stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XL/317/2010 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Nowym Dworze,

Uchwała Nr XL/318/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

 

Lista wiadomości