Rok 2010

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 października 2010 roku

Uchwała Nr XLII/322/2010 w sprawie przyznania Nagrody Twórczej Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XLII/323/2010 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XLII/324/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu,

Uchwała Nr XLII/325/2010 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieżyniu,

Uchwała Nr XLII/326/2010 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Uchwała Nr XLII/327/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXVI/295/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu,

Uchwała Nr XLII/328/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

Uchwała Nr XLII/329/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”,

Uchwała Nr XLII/330/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan.

 

Lista wiadomości