Rok 2010

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 maja 2010 roku

Uroczysta XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

22 maja 2010 roku godz. 1530

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

Uroczysta XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia poświęcona XX-leciu Samorządu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Pawła Buksalewicza.

3. Refleksje na temat XX-lecia Samorządności w Polsce – Starosta Kościański Andrzej Jęcz.

4. Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Nisporeni i Gminą Sziszkani z Mołdawii.

5. Wręczenie Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

6. Wyróżnienia dla Samorządowców.

7. Wystąpienia gości.

8. Występy artystyczne - zespół taneczny „Semplicze” z Zespołu Szkół w Lubiniu pod kierunkiem

Anny Marszewskiej oraz kabaret z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

9. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Roman Majorczyk

 

Lista wiadomości