Rok 2008

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 września 2008 roku

Uchwała nr XXI/158/2008 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XXI/159/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce – os. Brzozowiec,

Uchwała nr XXI/160/2008 w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Uchwała nr XXI/161/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo,

Uchwała nr XXI/162/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie wsi Żelazno-Bielewo,

Uchwała nr XXI/163/2008 w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Krzywiń”,

Uchwała nr XXI/164/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.,

Uchwała nr XXI/165/2008 w sprawie wyrażenia intencji zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Lubiniu stanowiącej własność Miasta i gminy Krzywiń.

Lista wiadomości