Rok 2006

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 listopadaa 2006 roku

Uchwała nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia V kadencji.

 

Uchwała nr I/2/2006 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr I/3/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr I/4/2006 w sprawie wyłonienia Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr I/5/2006 w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/1991 Rady Miejskiej Krzywinia z dn.10.05.1991 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

 

Lista wiadomości