Rok 2006

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 października 2006 roku

Uchwała nr XXXVII/343/2006 w sprawie nadania nazwy ronda ulicznego w miejscowości Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXVII/344/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXVII/345/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkaniowych.

 

Uchwała nr XXXVII/346/2006 w sprawie zbycia komunalnych lokali użytkowych.

 

Uchwała nr XXXXVII/347/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne.

 

Uchwała nr XXXXVII/348/2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006r.

Lista wiadomości