Rok 2006

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 26 kwietnia 2006 roku

Uchwała nr XXXIV/311/2006  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń za wykonanie budżetu Miasta i Gminy w 2005 r.

 

Uchwała nr XXXIV/312/2006 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w Gminie Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXIV/313/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Cichowo „Cichowo Łąki”.

 

Uchwała nr XXXIV/314/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Lubiniu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXIV/315/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.04.2004r. w sprawie zawarcia porozumienia przez miasto Leszno.

 

Uchwała nr XXXIV/316/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/155/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dn. 24.06.2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXIV/317/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dn.30.01.2003r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXIV/318/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Uchwała nr XXXIV/319/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Uchwała nr XXXIV/320/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Uchwała nr XXXIV/321/2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006r.    

 

Lista wiadomości