Rok 2006

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 13 marca 2006 roku

Uchwała nr XXXII/300/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/50/03 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXII/301/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/155/04 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.06.2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXII/302/2006 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Jerce.

 

Uchwała nr XXXII/303/2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006r.

Lista wiadomości