Rok 2006

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 17 lutego 2006 roku

Uchwała nr XXXI/293/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.

 

Uchwała nr XXXI/294/2006 w sprawie zmiany uchwały nr IX/92/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29.10.2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 

Uchwała nr XXXI/295/2006 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mościszkach.

 

Uchwała nr XXXI/296/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Radę Miejską Krzywinia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego na realizację zadania z zakresu transportu.

 

Uchwała nr XXXI/297/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/292/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwały budżetowej na 2006r.

 

Uchwała nr XXXI/298/2006 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Uchwała nr XXXI/299/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w wsiach Czerwona Wieś, Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Lubiń, Łagowo, Rąbiń i Zgliniec.

 

Lista wiadomości