Rok 2005

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXIX/276/2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Krzywinia oraz wsi Czerwona Wieś, Nowego Dworu i Wieszkowo

 

Uchwała Nr XXIX/277/2005 w sprawie udziału w pracach przygotowawczych i przystąpienia do Fundacji pod nazwą „Gościnna Wielkopolska”

 

Uchwała Nr XXIX/278/2005 w sprawie zmiany statusu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

Uchwała Nr XXIX/279/2005 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Uchwała Nr XXIX/280/2005 w sprawie wyrażania zgody na zmianę nieruchomości położonej w Wieszkowie stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń

 

Uchwała Nr XXIX/281/2005 w sprawie wyrażania zgody na zmianę nieruchomości położonej w Lubiniu stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń

 

Uchwała Nr XXIX/282/2005 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiniu

 

Uchwała Nr XXIX/283/2005 w sprawie wyrażania zgody na odpłatne przyjęcie zakładowego wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rąbiniu

 

Uchwała Nr XXIX/284/2005 w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/2755/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 7 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 r

 

Uchwała Nr XXIX/285/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 r

 

Uchwała Nr XXIX/286/2005 w sprawie Wieloletniego Programu i Zasad Współpracy Gminy Krzywiń i Organizacjami Pozarządowymi

Lista wiadomości