Rok 2005

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 7 października 2005 roku

Uchwała Nr XXVII/260/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Lubiniu.

 

Uchwała Nr XXVII/261/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/138/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kościańskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

 

Uchwała Nr XXVII/262/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi kościańskiemu.

 

Uchwała Nr XXVII/263/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie przystąpienia do sprzątania miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej położonego w obrębie wsi Czerwona Wieś.

 

Uchwała Nr XXVII/264/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Krzywiń i Wieszkowo.

 

Uchwała Nr XXVII/265/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Cichowie.

 

Uchwała Nr XXVII/266/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Lubiniu.

 

Uchwała Nr XXVII/267/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

 

Uchwała Nr XXVII/268/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wieszkowie.

 

Uchwała Nr XXVII/269/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w Wieszkowie Stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVII/270/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiniu.

 

Uchwała Nr XXVII/271/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/197/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 r.

 

Uchwała Nr XXVII/272/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Radę Miejską Krzywinia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Uchwała Nr XXVII/273/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne.

 

Uchwała Nr XXVII/274/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami w Łuszkowie.

 

Uchwała Nr XXVII/275/2005 z dnia 07.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 r.

Lista wiadomości