Rok 2005

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 12 listopada 2005 roku

Uroczysta XXVIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

12 listopada 2005 roku godz. 1530

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

 

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie sesji
  3. Wręczenie złotych, srebrnych i brązowych odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom samorządowym oraz członkom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego dokonał Wicewojewoda Wielkopolski Jerzy Błoszyk
  4. Odczyt na temat Święta Niepodległości, który przedstawił Marek Ryba, nauczyciel historii z Zespołu Szkół w Krzywiniu
  5. Program artystyczny

-       występ uczniów z Zespołu Szkół w Krzywiniu pod kierunkiem Anny Szułczyńskiej oraz Magdaleny Krawczyk

-       koncert orkiestry OSP Krzywiń

  1. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Roman Majorczyk

Lista wiadomości