Rok 2005

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 3 sierpnia 2005 roku

Uchwała Nr XXVI/250/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa położonego we wsi Jerka gmina Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVI/251/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/05 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lubiń”.

 

Uchwała Nr XXVI/252/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.

 

Uchwała Nr XXVI/253/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVI/254/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVI/255/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Krzywinu kończących się egzaminem maturalnym.

      załączniki do regulaminu:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Porozumienie
  4. Zawiadomienie
  5. Umowa

 

Uchwała Nr XXVI/256/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Aglomeracji Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVI/257/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/292/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXVI/258/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi kościańskiemu.

 

Uchwała Nr XXVI/259/2005 z dnia 03.08.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy  w 2005 r.

Lista wiadomości