Rok 2005

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 czerwca 2005 roku

Uchwała Nr XXV/239/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej przebiegającej w obrębie wsi Lubiń i Bieżyń

 

Uchwała Nr XXV/240/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej przebiegającej w obrębie wsi Bieżyń i Cichowo

 

Uchwała Nr XXV/241/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w statusie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

 

Uchwała Nr XXV/242/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji

 

Uchwała Nr XXV/243/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne

 

Uchwała Nr XXV/244/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 r.

 

Uchwała Nr XXV/245/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Radę Miejską Krzywinia pomocy Finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy a Województwem Wielkopolskim

 

Uchwała Nr XXV/246/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bielewie

 

Uchwała Nr XXV/247/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce

 

Uchwała Nr XXV/248/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Mościszkach

 

Uchwała Nr XXV/249/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/188/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce

 

Lista wiadomości