Rok 2005

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 czerwca 2005 roku

Uroczysta XXIV Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

25 czerwca 2005 roku godz. 1200

sala Domu Strażaka w Krzywiniu

 

 

1.     Otwarcie sesji

2.     Przedstawienie porządku sesji

3.     Wręczenie aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Krzywiń panu Ivo Havlikowi z Czech

4.     Wręczenie Nagród Twórczych

5.     Wręczenie wyróżnień radnym, sołtysom pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz innym zasłużonym osobom, które uczestniczyły w pracach samorządu od 1990 r.

6.     Program artystyczny

-       zespół taneczny oraz uczniowie Zespołu Szkół w Lubiniu pod kierunkiem
Marty Bzymek oraz Anny Marszewskiej

7.     Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Roman Majorczyk

 

Lista wiadomości