Rok 2005

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXIII/226/2005 z dnia 29.04.2005 r. sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie budżetu w 2004 r.

 

Uchwała Nr XXIII/227/2005 z dnia 29.04.2005 r. sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w gminie Krzywiń

 

Uchwała Nr XXIII/228/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

 

Uchwała Nr XXIII/229/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXIII/230/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Nr XXIII/231/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu.

 

Uchwała Nr XXIII/232/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Czerwonej Wsi.

 

Uchwała Nr XXIII/233/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jurkowie.

 

Uchwała Nr XXIII/234/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

 

Uchwała Nr XXIII/235/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej na działce nr geod. 1/78 w miejscowości Jurkowo (Dębiec Stary).

 

Uchwała Nr XXIII/236/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jurkowo (Dębiec Stary).

 

Uchwała Nr XXIII/237/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zakazu biwakowania.

 

Uchwała Nr XXIII/238/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku.

 

Lista wiadomości