Rok 2005

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 31 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXII/217/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Uchwała Nr XXII/218/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 

Uchwała Nr XXII/219/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lubiń”

 

Uchwała Nr XXII/220/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Miejscowości Jurkowo”

 

Uchwała Nr XXII/221/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską

 

Uchwała Nr XXII/222/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne

 

Uchwała Nr XXII/223/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami w Łuszkowie

 

Uchwała Nr XXII/224/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 r.

 

Uchwała Nr XXII/225/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 r.

Lista wiadomości