Rok 2004

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 1 kwietnia 2004 roku

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/131/2004 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie”.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/132/2004 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Krzywiń.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/133/2004 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/134/2004 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/150/2003 Rady Miejskiej Krzywienia z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/135/2004 z dnia 01.04.2004 r. w sprawie nadania nazw osiedli w miejscowości Cichowo.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XIII/136/2004  z dnia 01.04.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 r.

 

Lista wiadomości