Raport dostępności

Duplikat Obwieszczenie o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetlenia

 

 

 

Obwieszczenie o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetlenia

 

 

 

Lista wiadomości