Archiwum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora d/s kasy

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

podinspektora d/s kasy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

        1. Marta Strugała zam. Wieszkowo
        2. Magdalena Walczak zam. Lubiń

 

Informacja o wynikach naboru

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń,  ul.Rynek 1  64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

podinspektora d/s kasy

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

          Magdalena Walczak

4. Adres zamieszkania
 
           Lubiń

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

         Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wynku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa, umiejętnościmi i predyspozycjami  wymaganymi na stanowisku.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
 
/-/ Paweł Buksalewicz
  
W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Walczak.
Od dnia 1 listopada 2007 roku zatrudniona została Pani Marta Strugała z Wieszkowa
Lista wiadomości