Archiwum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Krzywiń

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

    1. Grudzińska Irena zam. Poznań
    2. Gulczyńska Jolanta zam. Śrem
    3. Klimasz Zbigniew zam. Poniec
    4. Stróżyńska Alina zam. Stężyca

 

_________________________________________________
 
 
Informacja o wynikach naboru
 
 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń,  ul.Rynek 1  64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

          Irena Grudzińska

4. Adres zamieszkania
 
           Poznań

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

         Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wynku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa, umiejętnościmi i predyspozycjami  wymaganymi na stanowisku.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

/-/ Paweł Buksalewicz

  
 
Krzywiń, dnia 22 lutego 2007 r.
Lista wiadomości