Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń

z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

Gmina Krzywiń zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Projekt „Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.” dostępny jest w aktualnościach na stronie www.krzywin.pl. Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@krzywin.pl. w terminie od 09 października 2015 r. do 23 października 2015 roku. W piśmie należy podać, oprócz zgłaszanych uwag, nazwę i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Koordynator ds. Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, tel. 65 5 170 525.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości