rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2035

 

Uchwała Nr XXIV/165/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku

 

ZMIANY: 

Uchwała Nr XXVII/203/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXVIII/204/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXX/212/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXII/223/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

 

     

 

 

 

 

Lista wiadomości