rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018

 

Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2015 roku

 

ZMIANY:

Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

 

Uchwała Nr X/95/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

 

Uchwała Nr XII/114/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

 

Uchwała Nr XIV/122/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

 

 

 

Lista wiadomości