rok 2013

Zmiany Budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok

UCHWAŁY:
 

Uchwała Nr XXXVI/194/2013 z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXXVIII/205/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XL/214/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XLI/221/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XLIII/229/2013 z dnia 23 września 2013 roku
Uchwała Nr XIV/236/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
 Uchwała Nr XLV/237/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLVI/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

 
ZARZĄDZENIA:
 

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 18 marca 2013 roku 

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku 

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 15 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 24 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia  8 lipca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

 Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia  18 lipca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia16 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 31 lipca  2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

 Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 rok

Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 14 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 14 października 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 28 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku 

Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku 

Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 111/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

 

Lista wiadomości