rok 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku 

 

ZMIANY:

Uchwała Nr XXXVIII/206/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

Uchwała Nr XLI/222/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2016.

Uchwała Nr XLIII/230/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2016.

 

Lista wiadomości