Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2006

·         Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 31.08.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia  z dnia 31.08.2004 roku nr 42/2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

·         Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 8.09.2006 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

·         Zarządzenie Nr 55/2206 z dnia 12.09.2006 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, także w czasie wojny.