Protokoły komisji odbytych w 2014 roku

 
Protokół Nr XXXVI/2014 z dnia 28.01.2014 r.
Protokół Nr XXXVII/2014 z dnia 5 i 13 .05.2014 r.
Protokół Nr XXXVIII/2014 z dnia 20.05.2014 r. 
Protokół Nr XXXIX/2014 z dnia 2.06.2014 r.
Protokół Nr XL/2014 z dnia 9.06.2014 r. 
Protokół Nr XLI/2014 z dnia 15.09.2014 r. - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Krzywinia
Protokół Nr XLII/2014 z dnia 23.09.2014 r. 
Protokoły Komisji VII Kadencji Rady Miejskiej Krzywinia:
Protokół Nr I/2014 z dnia 16.12.2014 r. 
Protokół Nr II/2014 z dnia 22.12.2014 r.