Budżet Miasta i Gminy na rok 2011

Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok