Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 stycznia 2004 roku

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/124/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta i gminy na 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/125/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/126/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wystawienia apelu do radnych o przeznaczenie części diet na ufundowanie tablicy upamiętniającej 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/127/2004  z dnia 29.01.2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/128/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2004 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/129/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania dorocznych Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/130/2004 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie uchwalania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r.