Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                            Uchwała Nr I/1/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 19 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

 

   §1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzywinia wybrana została Radna Krystyna Motławska.

 

   §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący obrad

                                                                                                                                             /-/ Władysław Konieczny