Deklaracja Źródła Ciepła

Od 1 lipca ruszyła centralna ewidencja emisyjności budynków. Każdy właściciel/zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji żródła ciepła zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

 

 

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A

 

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B

 

deklaracja-A- budynki mieszkalne

 

deklaracja-B- budynki niemieszkalne