Wykaz nieruchomości - zamiana Gierłachowo

 
 
Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń 103/2020 (wykaz)
Wykaz dla nieruchomości  położonych w Krzywiniu przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany