Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Rogaczewo Wielkie)

Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń nr 117/2019 (wykaz)
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym