SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2019

 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2019 roku.
 
 
Informacja o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019 roku.