Wykaz dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przetarg w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.
 
Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń 93/2019 (wykaz)
Wykaz dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.