Wykaz dla nieruchomości położonych w Bielewie, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.(os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 
 
Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń 72/2019 (wykaz)
Wykaz dla nieruchomości  położonych w Krzywiniu przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.