Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Gierłachowo, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Burmistrza MIasta i Gminy Krzywiń nr 28/2019 (wykaz)
Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Gierłachowo, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.