Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

Krzywiń, 13.11.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Zawiadamia

 

W związku z oczywistą pomyłką pisarską w ogłoszeniu z dnia 03.11.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń informuję, iż spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 listopada 2017 roku w godz. 1500 – 1700 w Salce Narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, co wynika wprost z zarządzenia nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak