Konsultacje społeczne dotyczące Diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

Krzywiń, 05.10.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

zawiadamia, że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące

Diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

 

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Gminy Krzywiń opinii dotyczącej Diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

 

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 13 października 2017 roku do 20 stycznia 2017 roku w formie spotkania konsultacyjnego w dniu 13 października 2017 r. w godz. 1500 – 1700 w Salce Narad Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1 oraz w formie badania ankietowego poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1.

 

Diagnoza do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń dostępna jest do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznych w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 

 Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Diagnozy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych - plik do pobrania