Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

Krzywiń, 03.11.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

zawiadamia, że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące

Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

 

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Gminy Krzywiń opinii dotyczącej Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń

 

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 13 listopada 2017 roku do 20 listopada 2017 roku w formie spotkania konsultacyjnego w dniu 10 listopada  2017 r. w godz. 1500 – 1700 w Salce Narad Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1 oraz poprzez pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, email: mikolaj.zak@krzywin.pl lub w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń dostępny jest do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzywiń.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń.

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych  - plik do pobrania