Testament

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmiana nami),ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783).

  I. Wymagane dokumenty

Do wglądu:

Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu

II. Opłaty

Opłata skarbowa

Za sporządzenie testamentu 22 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 

III. Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego Krzywiń, Rynek nr 1 nr tel. 655170559 pokój nr 9

 

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

VI. Uwagi

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego