Ogólnokrajowe referendum 2015

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
 
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej.
 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji ds. referendum.

 

Informacja Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 1 w Bieżyniu

Informacja Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 2 w Jerce

Informacja Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 3 w Krzywiniu

Informacja Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 4 w Lubiniu

Informacja Obwodowej Komisji ds. referendum Nr 5 w Jerce

 
WYNIK OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM W GMINIE KRZYWIŃ